Styret 2024

Leder: Ann-Kristin Aanstad, 95 81 65 54, e-post
Nestleder: Jonny Haugen, 93 42 51 37, e-post
Styremedlem: Siv Walderhaug Andresen, 91 82 84 99 , e-post
Styremedlem: Daniel Walter, 98 00 01 20 , e-post
Styremedlem: Daniel Skovgaard Sørensen, 90 02 04 57, e-post
Varamedlem: Silje Marie Østby Thune, 48 14 30 60 , e-post