REGLER VED TRENING I BUGÅRDEN

Gjelder alle som deltar under trening i regi av Larvik Padleklubb

Alle medlemmer som er nybegynnere, barn eller voksen, må alltid vente til en ansvarlig fra klubben gir den nødvendige informasjonen før noe som helst utstyr blir utdelt. Dette gjelder også gjester som er med et medlem. Man er ikke viderekommende selv om man har vært i vannet et par ganger. Dette gjelder spesielt innetrening i Bugården.

Det skal aldri deles ut spruttrekk til en nybegynner eller til en person man ikke tidligere har sett padle.

Ingen deltar på kajakkpolo-spilling uten sikkerhetsutstyr. (Hjelm m/visir, og polstret vest)

Før prøving på eskimorulle:
Du skal ha prøvd å velte med spruttrekk, slik at du mestrer å komme ut av båten
under vann. Dersom du ikke har fått informasjon om bruken av utstyret, må du ta ansvar for egen sikkerhet, og be om dette.

Du må være medlem for å delta på bassengtreningen.

Vi har ikke normal bassengtrening, med ordinære badevakter.
Slik som situasjonen er blitt nå, med svært mange på trening vil vi sette opp en liste hvor foreldre kan stille som observatører på kanten, i tilfelle det skulle oppstå ulykker. I denne sporten er det normalt at bunnen på båten er opp og hodet ned. For nye medlemmer kan dette virke skremmende, og vi vil nødig at uhell skal ramme noen på våre treninger.

Det er viktig å respektere klubbens regler for treningen i Bugården, og spesielt
merke seg at utstyret skal bæres på plass igjen. Det er FORBUDT med sko i bassengområde, og i garderobene. Vi har derfor en egen rutine for båter og utstyr
inn og ut av svømmehallen.

Treningen begynner kl. 20:30. Vi møter opp 20:15 for å hente opp utstyr.
Kl. 22:00 tar vi båtene ut på gangen, før vi går i garderobene. Etter at vi har dusjet og skiftet, bæres utstyret på plass.
Det er andre som leier bassenget før oss, så det er viktig at vi ikke tar oss for mye til rette før vi har ”time”.

Vi leier kun det store svømmebassenget. Sklie og andre basseng skal ikke benyttes.
All stuping og svømming skjer på eget ansvar.
Hvis hensyn og ta vare på hverandre.

Transport til trening må dere selv sørge for at er i orden. Avtaler kan jo gjøres med andre, men da i god tid i forveien.